Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

15.12.2021

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν. και Κ.Υ. Άρτας, ενημερώνει για τις ελλείψεις προσωπικού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Νοσοκομείο και τα Κ.Υ.