Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

14.12.2021

Ο Σύλλογος Εργαζομένων της 1ης και 2ης ΥΠΕ, ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους εργαζόμενους ΥΠΕ- ΤΟΜΥ-1ης και 2ης ΥΠΕ και του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής