Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

19.11.2021

Το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου ζητά την επανεξέταση αναστολών στο Ε.Σ.Υ.