Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

02.11.2021

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ψ.Ν.Α. ενημερώνει ότι είναι αντίθετοι σε κάθε διαχωρισμό, αποκλεισμό διάκριση ή στιγματισμό των συναδέλφων που βρίσκονται σε αναστολή.