Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

30.09.2021

Άμεση στελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος (ΜΕΘ - Χειρουργεία) του ΓΝ Ελπίς με προσλήψεις Μόνιμων γιατρών Αναισθησιολόγων