Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

10.06.2021

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου παραδίδει την υπηρεσία καθαριότητας στους ιδιώτες