Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

10.06.2021

Προβλήματα μισθοδοσίας μεγάλης ομάδας επικουρικών μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ