Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

20.04.2021

Το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ ενημερώνει για τη δημιουργία ΜΕΘ σε θαλάμους κλινικής.