Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

09.02.2021

Ενημέρωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Π.α.Γ.Ν.Η. για την επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο.