Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

13.03.2020

Το Δ.Σ. του Γ.Ν. Άρτας και Κ.Υ. Άρτας ζητά άμεσα αύξηση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, συνεργασία των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, άνοιγμα όλων των ΜΕΘ και να δημοσιοποιηθούν τα Εθνικά σχέδια δράσης.