Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

19.08.2019

Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στον χώρο των πλυντηρίων του νοσοκομείου