Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

03.04.2019

Ψήφισμα των Φορέων του Νομού Καβάλας για την συρρίκνωση και υποβάθμιση του Νοσοκομείου από την απόφαση της Διοίκησης να υλοποιήσει τον Οργανισμό του έτους 2012 που έως σήμερα καμία Διοίκηση δεν εφάρμοσε