Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

24.03.2015

Ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Γ.Ν.Πτολεμαίδας από το Σωματείο Εργαζομένων