Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

01.12.2014

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Καβάλας για το ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό