Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

22.07.2014

Με παρεμβάσεις των Σωματείων ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ και ΠΑΝ/ΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ο Διοικητής του ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ Νοσοκομείου Κρήτης επιμέρισε ποσοστά για την Αξιολόγηση απορρίπτοντας το ποσοστό 15% της αρνητικής κατάταξης