Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

07.02.2013

Ρύθμιση για χορήγηση πρόσθετων αμοιβών του Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΑΘΗΝΑ7/02/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1208

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4118/6-2-2013 (ΦΕΚ 32) που κυρώνει τη πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιλαμβάνει:
• Στο άρθρο 8 ρύθμιση για καταβολή της αποζημίωσης για εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και για υπερωριακή απασχόληση κάλυψης έκτακτων αναγκών του Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ του έτους 2012.
Η καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από τα Νοσοκομεία σε βάρος του Προϋπολογισμού του έτους 2013.
Οι Διοικήσεις των Σωματείων έχουν την δυνατότητα να πιέσουν τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων να εγγράψουν στο Προϋπολογισμό του έτους 2013, κονδύλι που να καλύπτει το σύνολο των οφειλομένων του Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ του έτους 2012.
• Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 προβλέπεται η παράταση έως 1/1/2014 των σημερινών γεωγραφικών ορίων των Υγειονομικών Περιφερειών.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ               ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ