Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

29.03.2022

Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ υπενθυμίζει ότι συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από την Αξιολόγηση