Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

05.01.2022

Γνωμοδότηση που αφορά την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συναδέλφους που τέθηκαν σε αναστολή και επέστρεψαν στην εργασία μετά την 1/12/2021