Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

29.12.2021

Δικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που μετατρέπει τη σχέση εργασίας σε αορίστου χρόνου συμβασιούχων Υγειονομικών Νοσοκομείου.