Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

22.10.2021

ΗΕ.Ε. της ΑΔΕΔΥ ενημερώνει ότι η παράταση θητείας συνδικαλιστικών οργάνων και αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια είναι μέχρι 31/12/2021