Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

22.09.2021

Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ ζητά να δοθεί παράταση της θητείας των Διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων μέχρι 31/03/2022