Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

16.11.2020

Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ απαιτεί την απόσυρση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4722/2020 για τις άδειες ευπαθών ομάδων βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.