Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

24.06.2020

Οργανωτική Εκλογική Εγκύκλιος

ΑΘΗΝΑ 24/06/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3064

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από 17/2/2020 ξεκίνησαν οι εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης αντιπροσώπων για το 16ο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ που θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 2021.
Στις εκλογές για ΠΟΕΔΗΝ συμμετέχουν μόνο οι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζόμενοι. Όσα Σωματεία έκαναν εκλογές ή θα κάνουν έως το Συνέδριο και ψηφίζουν εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας, το Πρακτικό δεν θα γίνεται δεκτό και θα ζητείται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας σε ότι αφορά τους αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ.
Όσοι γιατροί ψηφίζουν για ΠΟΕΔΗΝ με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του Σωματείου, συντάσσουν υπεύθυνη δήλωση και ονομαστική κατάσταση και τη γνωστοποιούν στην ΠΟΕΔΗΝ (η οποία κοινοποιείται στην ΑΔΕΔΥ κι ΟΕΝΓΕ) για αποφυγή διπλοψηφισάντων.
Τα Σωματεία που έχουν κάτω από 50 μέλη, υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν δικαστικό αντιπρόσωπο (Δικηγόρο). Δεν θα γίνεται δεκτό κανένα πρακτικό που δεν θα υπάρχει Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Στα Σωματεία κάτω των 50 μελών που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα θα καλύπτει τα έξοδα του Δικηγόρου η ΠΟΕΔΗΝ.
Όσα Σωματεία έχουν κάνει εκλογές για ΠΟΕΔΗΝ πριν τις 17/2/2020 είναι άκυρες και πρέπει να επαναληφτούν.
Επίσης με ομόφωνη απόφαση του Γ.Σ. στο επικείμενο Εκλογοαπολογιστικό – Καταστατικό Συνέδριο θα εισηγηθούμε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην ΠΟΕΔΗΝ σε όλους τους εργαζόμενους με ελαστικές μορφές απασχόλησης και οι όποιες αλλαγές θα ισχύσουν για το 17ο Συνέδριο.
Τα πρακτικά να αποστέλλονται εγκαίρως στην ΠΟΕΔΗΝ υποχρεωτικά με Κατάσταση Ψηφισάντων για να γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

 

Ο ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΤΗΚΙΔΗΣ