Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

04.01.2019

Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ όχι στον περιορισμό των δικαιωμάτων και της ισοτιμίας των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων