Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

12.12.2014

Εκλογές Εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβουλια

ΑΘΗΝΑ 12/12/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3950

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Συνάδελφοι,
Στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ των Νοσοκομείων.
Με το Ν.3329/2005 άρθρο9 παρ.1 περιπ.(ζ) από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία δικαίωμα να εκλεγούν έχουν οι Νοσηλευτές ΠΕ και απουσία αυτών ΤΕ.
Η ΠΟΕΔΗΝ με αγώνες πέτυχε να μην υπάρχει προβαδίζουσα κατηγορία στην επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.
Κατ' επέκταση και στην εκλογή που μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου θα πρέπει να απαιτήσουμε να έχουν οι Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ.
Ως εκ τούτω καλούμε τις Διοικήσεις των Σωματείων να επιβάλουν στις Διοικήσεις να συμπεριλάβουν στη προκήρυξη των εκλογών το αυτονόητο δικαίωμα των Νοσηλευτών.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ